دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 06:14  

پسته بدهیم، زعفران و زیتون بگیریم

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

احمد بلندنظر،  رئیس شورای ملی زیتون کشور در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با برشمردن شباهت های مناطق مختلف ایران و اسپانیا گفت: «ما نمی خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم. می خواهیم از نتایج تحقیقات علمی و عملی اسپانیا در کاشت و برداشت زیتون استفاده کنیم. تجربه باغ های متراکم و کاملا متراکم را که در اسپانیا و ایتالیا انجام شده ببینیم و نظرات موافقان و مخالفان و نتیجه عملی کار را بدانیم»
بلندنظر هم چنین بر ایجاد راه های همکاری تجاری دو طرف تاکید کرد و پیشنهاد داد دو طرف با یکدیگر زیتون وپسته و زعفران مبادله کنند.

او توضیح داد: «ما برای این که به مشکل تحریم و نقل و انتقال پول برخورد نکنیم می توانیم از تهاتر استفاده کنیم. ما زیتون و روغن زیتون می خواهیم شما هم در مقابل به پسته و زعفران نیاز دارید. می توانیم این کالاها را با هم تهاتر کنیم.»