چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:51  

فروش زعفران ايراني با برند خارجي در اروپا

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، جايگاه برتر زعفران ايران اشاره کرد و گفت: از چندين هزار سال پيش ايران خاستگاه زعفران جهان بوده و خراسان رضوي و جنوبي پايگاه‌هاي اصلي کشت طلاي سرخ است به طوريکه در گذشته روشهاي سنتي ابزار اوليه وسيه کار کشاورزان بوده اما امروزه با پيشرفت علم و دانش تغييراتي در کاشت داشت و برداشت اين محصول به وجود آمده است و تکنولوژي به کمک کشاورزان آن منطقه آمده است. 

وي در ادامه بي‌توجهي به زعفران کاران را از مشکلات اصلي اين قشر دانست و حمايت نکردن از آنها در زمان خشکسالي را مورد اصلي اعلام کرد. وي عنوان کرد: اين محصول و تحويل آن به توليد کننده و عرضه در بازار يکي از دغدغه‌هاي زعفران‌کاران است. 

وي در ادامه مهمترين چالش زعفران‌کاران را بسته‌بندي اين محصول داشت و گفت: ما در فن‌آوري و بسته‌بندي اين محصول با ارزش خيلي سهل انگاري مي‌کنم واقعا سال‌هاي گفته مي‌شود،زعفران ايران نمونه‌ترين و با ارزش‌ترين و با کيفيت‌ترين زعفران است اما مشکل بسته‌بندي حل نشده است و در بيشتر مواقع محصول ايران با قيمت پايين به کشورهاي ديگر فرستاده مي‌شود و آن‌ها با برند خودشان زعفران ايران را بسته‌بندي مي‌ کنند وبا قيمت بالا به فروش مي‌رسد، در اسپانيا اين محصولات به خوبي عرضه ‌مي‌شود و از آنجا به اروپا صادر مي‌شود و گاهي زعفران ايراني را با نام خودشان عرضه مي‌کنند. 

وي ادامه داد: امروزه تجربيات کاشت زعفران و گل زعفران به کشورهاي اطراف منتقل شده و کشت زعفران در کشورهاي اطراف رونق پيدا کرده است و کيفيت محصول ايراني را دارا نمي‌باشد. 

وي تصريح کرد: انتقال تجربيات به جزء زعفران به بازار فرش هم رسيده و نقشه‌هاي فرش ايران در هند، پاکستان و چين کپي برداري شده و آنها فرش نامطلوب خودشان را به نام محصول ايراني و فرش ايراني را به نام خودشان به بازارها مي‌فرستند وسبب بدنامي فرش ايران مي‌شوند. ما در اين سال‌ها نتوانسته‌ايم آن چنان که بايد و شايد از زعفران ايران دفاع کنيم. 

وي در ادامه افزود: زعفران از قديم الايام همواره از گياهان با ارزش و ارز آور براي کشور بوده، در سال‌هاي گذشته حدود 600 ميليون دلار سودآوري ارزي براي ايران داشته است و مي‌توان با تدوين سياست‌هاي مدون صنايع تبديلي ارز آوري اين کالا را بيشتر کنيم. 

اين کارشناس افزود: در صورت وجود سياست‌هاي حمايتي مي‌توان دست واسطه‌ها و دلال‌ها را از بازار طلاي سرخ کوتاه کنيم تا سود اين محصول به کشاورزان و کشور برسد. ما در توليد خاويار يک بسته حمايتي خوب داريم و مي‌توانيم با حمايت از زعفران، اين کار را با برند ايراني عرضه کنيم. 

اين کارشناس اقتصادي از جايگاه بالاي خراسان رضوي، جنوبي، در توليد اين محصول اشاره کرد و گفت: زعفران ايراني بايد نام و برندي وطني به بازارهاي جهاني برود نام ايران ار در دنيا به ديگران بشناسانند.  وي تصريح کرد: به دليل پراکندگي صادرات زعفران، محصول ما شناسنامه ندارد و واسطه‌ها فقط به سود آني خود فکر مي‌ِکنند.  وي در پايان ابراز اميدواري کرد يک مکانيزم و کنترل روي اين محصول پر سود قرار گيرد تا به سود آينده مملکت و ايرانيان باشد.۱
محصول ايراني با قيمت پايين به کشورهاي ديگر فرستاده و با برند خارجي و با قيمت بالا عرضه مي‌شود.

طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، جايگاه برتر زعفران ايران اشاره کرد و گفت: از چندين هزار سال پيش ايران خاستگاه زعفران جهان بوده و خراسان رضوي و جنوبي پايگاه‌هاي اصلي کشت طلاي سرخ است به طوريکه در گذشته روشهاي سنتي ابزار اوليه وسيه کار کشاورزان بوده اما امروزه با پيشرفت علم و دانش تغييراتي در کاشت داشت و برداشت اين محصول به وجود آمده است و تکنولوژي به کمک کشاورزان آن منطقه آمده است. 

وي در ادامه بي‌توجهي به زعفران کاران را از مشکلات اصلي اين قشر دانست و حمايت نکردن از آنها در زمان خشکسالي را مورد اصلي اعلام کرد. وي عنوان کرد: اين محصول و تحويل آن به توليد کننده و عرضه در بازار يکي از دغدغه‌هاي زعفران‌کاران است. 

وي در ادامه مهمترين چالش زعفران‌کاران را بسته‌بندي اين محصول داشت و گفت: ما در فن‌آوري و بسته‌بندي اين محصول با ارزش خيلي سهل انگاري مي‌کنم واقعا سال‌هاي گفته مي‌شود،زعفران ايران نمونه‌ترين و با ارزش‌ترين و با کيفيت‌ترين زعفران است اما مشکل بسته‌بندي حل نشده است و در بيشتر مواقع محصول ايران با قيمت پايين به کشورهاي ديگر فرستاده مي‌شود و آن‌ها با برند خودشان زعفران ايران را بسته‌بندي مي‌ کنند وبا قيمت بالا به فروش مي‌رسد، در اسپانيا اين محصولات به خوبي عرضه ‌مي‌شود و از آنجا به اروپا صادر مي‌شود و گاهي زعفران ايراني را با نام خودشان عرضه مي‌کنند. 

وي ادامه داد: امروزه تجربيات کاشت زعفران و گل زعفران به کشورهاي اطراف منتقل شده و کشت زعفران در کشورهاي اطراف رونق پيدا کرده است و کيفيت محصول ايراني را دارا نمي‌باشد. 

وي تصريح کرد: انتقال تجربيات به جزء زعفران به بازار فرش هم رسيده و نقشه‌هاي فرش ايران در هند، پاکستان و چين کپي برداري شده و آنها فرش نامطلوب خودشان را به نام محصول ايراني و فرش ايراني را به نام خودشان به بازارها مي‌فرستند وسبب بدنامي فرش ايران مي‌شوند. ما در اين سال‌ها نتوانسته‌ايم آن چنان که بايد و شايد از زعفران ايران دفاع کنيم. 

وي در ادامه افزود: زعفران از قديم الايام همواره از گياهان با ارزش و ارز آور براي کشور بوده، در سال‌هاي گذشته حدود 600 ميليون دلار سودآوري ارزي براي ايران داشته است و مي‌توان با تدوين سياست‌هاي مدون صنايع تبديلي ارز آوري اين کالا را بيشتر کنيم. 

اين کارشناس افزود: در صورت وجود سياست‌هاي حمايتي مي‌توان دست واسطه‌ها و دلال‌ها را از بازار طلاي سرخ کوتاه کنيم تا سود اين محصول به کشاورزان و کشور برسد. ما در توليد خاويار يک بسته حمايتي خوب داريم و مي‌توانيم با حمايت از زعفران، اين کار را با برند ايراني عرضه کنيم. 

اين کارشناس اقتصادي از جايگاه بالاي خراسان رضوي، جنوبي،در توليد اين محصول اشاره کرد و گفت: زعفران ايراني بايد نام و برندي وطني به بازارهاي جهاني برود نام ايران ار در دنيا به ديگران بشناسانند.  وي تصريح کرد: به دليل پراکندگي صادرات زعفران، محصول ما شناسنامه ندارد و واسطه‌ها فقط به سود آني خود فکر مي‌ِکنند.  وي در پايان ابراز اميدواري کرد يک مکانيزم و کنترل روي اين محصول پر سود قرار گيرد تا به سود آينده مملکت و ايرانيان باشد.