دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 07:18  

زعفران دارویی شگفت انگیز برای کم خوابی

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

نتیجه تصویری برای زعفران
بسیاری از افراد دچار کم خوابی هستند و خواب کاملی ندارند،اما شما با این داروی شگفت انگیز به خواب عمیقی خواهید رفت.
گل‌های زعفران دارای 3 پرچم و مادگی آنها مركب از خامه دراز منتهی به كلاله سرشاخه به رنگ قرمز نارنجی است كه به عنوان نام زعفران وارد بازار می‌شود.زعفران باعث سهولت هضم غذا نیز می‌شود. 
این گیاه به علت اثر بی‌حس كننده آن بر روی اعصاب ریوی، مسكن سرفه در برونشیت‌های مزمن است و در درمان حالات تشنجی و درد دندان موثر است و به صورت دم كرده 5 تا 2 گرم در لیتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.